Kurzy a semináře

PřihlášeníHome Jak je to s předsudky?
Jak je to s předsudky? PDF Tisk Email
Kurz je rozdělen na 2 třídenní bloky.
Oba bloky jsou zajištěny výjezdní formou = zajištěno ubytování a strava ve vhodném objektu do 30 km od města/obce zapojené školy.
Časový odstup mezi bloky je cca 3 týdny.


Cílem kurzu je, aby účastníci:

  • pochopili, co jsou předsudky a stereotypní jednání
  • pochopili mechanismy, které dávají vzniknout, ochraňují a udržují jednání založené na předsudcích
  • pochopili a uměli pojmenovat důsledky jednání založeném na předsudcích
  • naučili se používat metody a postupy, které napomáhají jednat bez zažitých stereotypů


Kurz pracuje jak s tématem stereotypního jednání k diskriminací nejvíce ohroženým skupinám (diskriminace na základě etnického původu, zdravotního stavu, věku, pohlaví, náboženství a sexuální orientace), tak s tématem utváření předsudků vůči jedincům vybočujícím z „průměru“.

 

Kurz pracuje s vlastními zkušenostmi a názory účastníků zážitkovou formou.

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.