Kurzy a semináře

PřihlášeníHome Kurzy a semináře
Nabídka Step by Step ČR pro rok 2016, 2017
Aktuální nabídku SbS ČR sledujte ZDEJak je to s předsudky? PDF Tisk Email
Kurz je rozdělen na 2 třídenní bloky.
Oba bloky jsou zajištěny výjezdní formou = zajištěno ubytování a strava ve vhodném objektu do 30 km od města/obce zapojené školy.
Časový odstup mezi bloky je cca 3 týdny.


Cílem kurzu je, aby účastníci:

 • pochopili, co jsou předsudky a stereotypní jednání
 • pochopili mechanismy, které dávají vzniknout, ochraňují a udržují jednání založené na předsudcích
 • pochopili a uměli pojmenovat důsledky jednání založeném na předsudcích
 • naučili se používat metody a postupy, které napomáhají jednat bez zažitých stereotypů


Kurz pracuje jak s tématem stereotypního jednání k diskriminací nejvíce ohroženým skupinám (diskriminace na základě etnického původu, zdravotního stavu, věku, pohlaví, náboženství a sexuální orientace), tak s tématem utváření předsudků vůči jedincům vybočujícím z „průměru“.

 

Kurz pracuje s vlastními zkušenostmi a názory účastníků zážitkovou formou.

 
Jak se žije národnostním a etnickým menšinám v ČR? PDF Tisk Email

Dvoudenní seminář

Časový odstup od 1.kurzu je cca 1 měsíc.


Cílem semináře je zvýšit informovanost:

 • o situaci národnostních a etnických menšin žijících v ČR
 • o mechanismech sociálního vyloučení
 • o programech integrace
 
Projekty...jak na ně? PDF Tisk Email

Dvoudenní kurz
Časový odstup od 2.semináře bude cca 1 měsíc.


Cílem semináře je, aby účastníci :

 • pochopili, co je projekt a projektové řízení
 • naučili se pracovat s jednotlivými fázemi projektu
 • naučili se pracovat se základními principy projektového řízení
 
Podpora studentských projektů PDF Tisk Email

4 jednodenní semináře/supervize

Na kurz Projekty...jak na ně? navazují 4 jednodenní semináře/supervize, během kterých studenti vytvoří  a zrealizují vlastní projekty, které budou svým zaměřením podporovat boj proti rasismu, xenofobii a sociálnímu vyloučení.

 
Studentské projekty... jaké byly? PDF Tisk Email

Dvoudenní kurz

Kurz se bude konat na konci školního roku po realizaci studentských projektů.

 

Cílem kurzu je, aby účastníci:

 • zhodnotili, jak se vám v jednotlivých fázích projektu dařilo jak po obsahové stránce, tak po stránce   týmové spolupráce
 • naučili se pracovat s evaluací projektů a jednotlivých aktivit
 • naučili se o průběhu aktivit efektivně komunikovat

 

 

 
Závěrečná prezentace PDF Tisk Email
Na závěr účasti v projektu budou studenti prezentovat své projekty a zkušenosti z projektu Předsudky jsou OUT před veřejností ve svém městě/obci.
 


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.