O projektu

PřihlášeníHome O projektu
Cíl projektu PDF Tisk Email
 • Snížit tendenci utváření postojů a názorů na základě zažitých stereotypů a předsudků.
 • Zvýšit informovanost o situaci národnostních a etnických menšin žijících v ČR
 • Podpořit studenty v realizaci vlastních projektů, které budou v rámci boje proti rasismu a xenofobii
 • Posílit školy v naplňování průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova
 • Posílit školy v interaktivní, zážitkové a projektové formě výuky
 
Výstup projektu

Publikace Předsudky jsou out - ke stažení ZDE. 
Komu je projekt určen? PDF Tisk Email

Projekt je určen studentům a pedagogům středních škol.

 
Jak projekt probíhá? PDF Tisk Email
 • Do projektu bude vybráno 11 SŠ z jednotlivých krajů (vždy 1 SŠ v kraji) kromě Hl. města Prahy. Výběr škol viz níže.
 • Na základě konzultací s ředitelem a učiteli bude do projektu vybrána 1 třída ze školy.
 • Každá vybraná třída absolvuje sérii kurzů a seminářů (viz Kurzy a semináře), které budou probíhat v průběhu jednoho celého školního rok.
 • Kurzy a semináře se budou konat v daném městě/obci kromě kurzu Jak je to s předsudky?, který je výjezdní.
 • Termíny jednotlivých akcí budou stanoveny na základě domluvy mezi Step by Step ČR, o.s. a zapojenou školou.
 • Všechny aktivity jsou pro školu a studenty zdarma. Speciální požadavky školy, které budou nad rámec aktivit, bude hradit škola (popř. studenti) sama.
 
Výběr škol PDF Tisk Email
 • ve školním roce 2009/2010 byla do projektu vybrána pilotní škola Gymnázium Františka Křižíka z Plzně
 • ve školním roce 2010/2011 byly do projektu zapojeny 2 škoyl z následujících krajů
 1. Jihočeského - Gymnázium Česká z Českých Budějovic
 2. Ústeckého - Gymnázium Dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem
 • ve školním roce 2011/2012 se do projektu zapojilo 8 škol z těchto krajů:
 


Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.