PřihlášeníHome O Step by Step ČR
O Step by Step ČR PDF Tisk Email

Step by Step Česká Republika se jako organizace transformovala z programu Začít spolu. Od roku 1994 byl aplikován Vzdělávací program Začít spolu do podmínek a systému české vzdělávací soustavy. Postupně byl rozvíjen nejprve na mateřských školách, v současné době je rozvíjen i na obou stupních základních škol. Nedílnou součástí tohoto procesu je profesní "pre" a "in" příprava kvalitních pedagogických pracovníků a spolupracovníků programu. V současné době spolupracuje se SbS ČR na různých úrovních 61 mateřských škol, 44 základních škol, 14 středních škol zabývajících se přípravou budoucích pedagogů, 9 vysokých škol zabývajících se přípravou pedagogů a 5 speciálních škol, mnoho neziskových organizací i státních institucí. Z toho 22 tréninkových center, které rozšiřují metodologii programu Začít spolu na úrovni mateřských, základních a zvláštních či speciálních škol a komunity.

 

Poslání Step by Step ČR
Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.


Cíle Step by Step ČR

  • napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání
  • zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity
  • napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice
  • leták o vzdělávacím programu Začít spolu, aktivitách, službách, seminářích a projektech Step by Step ČR, o.s. je ke stažení zde (3.8MB)

 

Poslání a dlouhodobé cíle jsou naplňovány v oblastech

  • Vzdělávací program Začít spolu
  • Inkluze a integrace - dětí a mládeže se specifickými potřebami (minoritní skupiny,handicapované děti a mládež)
  • Transformace vzdělávací soustavy ČR
  • Celoživotní vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol


Step by Step Česká republika je otevřena spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, se kterými je pojí společné cíle a zájmy. Více informací najdete na www.sbscr.cz

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.